724 259 620, 724 259 621

info@roubenyobklad.cz

Dřevěné obložení

Dřevěné obložení

Dřevěného obložení se využívá všude tam kde je vznesen požadavek na zvýšení estetického dojmu stavebního nebo jiného prvku, jako zakrytí nevzhledných, nosných konstrukcí a rozvodů. K ucelení prostoru, anebo všude tam kde dřevo ochrání skladbu konstrukce, která je náchylná na vnější vlivy. 

Dřevěné obložení domu

Dřevěné obložení domů kromě estetické funkce plní i úkol ochrany materíálů které zakrývá. Například izolace a jiné materiály, které nejsou resistentní vůči vlivům prostředí. Dřevěným obložením lze zajistit ochranu téměř všech ploch staveb, ale i dopravních prostředků, terénních úprav atd. Nejběžněji je dřevěné obložení využíváno na fasády a v tomto ohledu existuje i nejširší nabídka a různé způsoby dřevěného obložení domů.

Dřevěné obložení v interiéru

Dřevěné obložení interiérové jako jsou stěny, stropy, podlahy, pilíře, průvlaky, ostění oken i dveří jsou do interiérů navrhovány z těchto hlavních důvodů. Ten první je bezesporu design a estetické zhodnocení interiéru. Tou praktickou stránkou je ochrana exponovaných ploch proti provozním vlivům. Materiály a jejich povrchové úprava je vybírána podle mechanické zátěže, tj. mechanického namáhání ploch. Na podlahy, schody , prahy, jednoduše na prvky pochozí jsou využívány materiály vykazující vyšší tvrdost a odolnost vůči oděru. Na dřevěné obložení stěn a stropů nejsou kladeny tak vysoké pevnostní požadavky, o to více jsou vyzdviženy požadavky estetické a s tim spojen i nárok na opracovaní materiálu.

Dřevěné obložení a jejich modifikace, jsou historicky jedním z nejpoužívanějších doplňků stavebních konstrukcí a nejen v naší kultůře neodmyslitelně patří k součástí staveb.

Vloženo: 12.11.2019
Dřevěné venkovní obložení domu
Dřevěné obložení
Dřevěné obložení