602 602 299, 724 259 620

info@roubenyobklad.cz

Zrubový obklad

Údržba

Údržbu a revizi stavu fasády doporučujeme provádět každoročně, nejlépe po zimní sezoně anebo po větších klimatických výkyvech. Revidujeme pevnost spojů a stav nátěrů. Jednotlivé díly by měly držet na základní konstrukci bez viditelného uvolnění s přihlédnutím na způsob připevnění, který umožňuje dřevu dilatovat se změnou vlhkostí prostředí, proto i ty díly a spoje rohů, které jsou volné, ale drží svou pozici, odpovídají správnému způsobu provedení.

Stav nátěrů kontrolujeme vizuálně, se zaměřením na nekryté či jinak exponované plochy, u nichž je předpoklad vyšší amortizace. Při zjištění lokálně poškozených míst v malém rozsahu,je čas na nový nátěr, buďto plochy na které se vliv prostředí objevil nejdříve (zpravidla jsou to strany odkryté a vystavené slunci) anebo celé fasády.  Před novým nátěrem je lepší, když se obklad lehce přebrousí. Místa kde je dřevo již obnažené, a čelní dřevo nároží (na kterém mohou být vysušné trhliny) znovu napustíme základním nátěrem a po jejich zaschnutí aplikujeme finální vrstvu na celou fasádu. Periodická ochrana povrchu nátěrem, prováděná co 2-3 roky, výrazně prodlužuje životnost roubeného obkladu.