724 259 620, 724 259 621

info@roubenyobklad.cz

Technologie

Roubený obklad je dřevěný obklad určen k horizontálnímu obložení exteriéru případně interiéru budov. Dřevěný obklad lze zařadit mezi větrané dřevěné fasády. Plochu fasády tvoří fošna a péro spojené na její zadní stranu, ve které jsou drážky pro zmenšení pnutí.

Dřevěný obklad

Výhodou dřevěného obkladu je jeho řešení rohových spojů, konců fošen na kterých je dokližen a dořezán masívní kus ve tvaru rybinového ozubu, tvářicí se stejně jako nároží z plných trámů. Dokončení stavebních otvorů a prvků ve fasádě, provádíme předpřipravenými deštícími prvky.
Materiál je vzduchosuchý a uměle dosušen na vlhkost 14% (+,- 3%). Pro jeho masivnost se vlivem změny vlhkosti jeho objem mění a s ním i příčné a nárožní spoje, proto rozměrové výkyvy nejsou závadou, ale nejsou tak markantní jako u trámů. Také estetický vliv tvarových a objemových změn, nelze (s přihlednutím na praskání a sesychánní trámů v roubenkách) definovat jako závadu, vyjma nedostatečného kotvení, anebo změnám v materiálů způsobujícím roztržení a borcení jednotlivých dílů nesplňující konečný účel dřevěného obkladu. 
Ve fázi návrhu členění ploch jsou příčné spoje minimalizovány na nejnižší možný počet a určena jejich optimální poloha. Tento způsob přípravy montáž zjednoduší a výrazmě zkrátí její čas. Péra jsou vždy egalizována broušením z důvodu požadavků na přesnost jejich tloušťky. Drásáním dřevěného obkladu  je míněno vždy jen struktůrování největších pohledových ploch. Nadstandardní rozměry objektů, jakož i další prvky a situace výše nezmíněné se řeší na základě projektu, nebo obhlídky stavby. Nákližky rybinových rohů roubeného obkladu jsou lepeny vodostálým lepidlem z více menších kusů. Maximální plocha jednotlivého kusu nesmí přesáhnout 35 cm2 čela ozubů.

Dřevěný obklad

Prohlédněte si fotografie detailu naši technologie dřevěného obkladu, která je od pravých roubenek k nerozeznání.  Jak probíhá montáž dřevěného obkladu si můžete prohlédnout ve videogalerii. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat Jaroslav Tošenovský 724 259 620, Jiří Lukeš 724 259 621 nebo nám pošlete poptávku, přes níže uvedený poptávkový formulář.