602 602 299, 724 259 621

info@roubenyobklad.cz

Technologie

Roubený obklad je dřevěný obklad určen k horizontálnímu obložení exteriéru případně interiéru budov. Dřevěný obklad lze zařadit mezi větrané dřevěné fasády. Plochu fasády tvoří fošny a mezery mezi nimi jsou vyplněny péry. 

Dřevěný obklad

Výhodou dřevěného obkladu je jeho řešení rohových spojů, konců fošen na kterých je dokližen a dořezán masívní kus ve tvaru rybinového ozubu, tvářicí se stejně jako nároží z plných trámů. Dokončení stavebních otvorů ve fasádě, provádíme předpřipravenými deštícími prvky.
Materiál je vzduchosuchý a uměle dosušen na vlhkost 14% (+,- 3%). Pro jeho masivnost se vlivem změny vlhkosti jeho objem mění a s ním i příčné a nárožní spoje, proto rozměrové výkyvy nejsou závadou, ale nejsou tak markantní jako u trámů. Také estetický vliv tvarových a objemových změn, nelze (s přihlednutím na praskání a sesychánní trámů v roubenkách) definovat jako závadu, vyjma nedostatečného kotvení, anebo změnám v materiálů způsobujícím roztržení a borcení jednotlivých dílů nesplňující konečný účel dřevěného obkladu. 
Ve fázi návrhu členění ploch jsou příčné spoje minimalizovány na nejnižší možný počet a určena jejich optimální poloha. Tento způsob přípravy montáž zjednoduší a výrazmě zkrátí její čas. Péra jsou vždy egalizována broušením z důvodu požadavků na přesnost jejich tloušťky. Drásáním dřevěného obkladu  je míněno vždy jen struktůrování největších pohledových ploch. Nadstandardní rozměry objektů, jakož i další prvky a situace výše nezmíněné se řeší na základě projektu, nebo obhlídky stavby. Nákližky rybinových rohů roubeného obkladu jsou lepeny vodostálým lepidlem z více menších kusů. Maximální plocha jednotlivého kusu nesmí přesáhnout 35 cm2 čela ozubů.

Dřevěný obklad

Prohlédněte si fotografie detailu naši technologie dřevěného obkladu, která je od pravých roubenek k nerozeznání.  Jak probíhá montáž dřevěného obkladu si můžete prohlédnout ve videogalerii. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat Jaroslav Tošenovský 724 259 620, Jiří Lukeš 724 259 621 nebo nám pošlete poptávku, přes níže uvedený poptávkový formulář.

Dřevěné obklady
Dřevěné obklady
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad