602 602 299, 724 259 620

info@roubenyobklad.cz

Zrubový obklad

Technologie

Roubený obklad je dřevěný obklad určený k horizontálnímu obložení exteriéru případně interiéru budov. Dřevěný obklad lze zařadit mezi větrané dřevěné fasády. Plochu fasády tvoří fošny a mezery mezi nimi jsou vyplněny péry. 

Dřevěný obklad

Výhodou dřevěného obkladu je jeho řešení rohových spojů, konců fošen na kterých je dokližen a dořezán masivní kus ve tvaru rybinového ozubu, tvář se stejně jako nároží z plných trámů. Dokončení stavebních otvorů ve fasádě, provádíme předpřipravenými deštícími prvky.
Materiál je vzduchosuchý a uměle dosušen na vlhkost 14 % (+,- 3 %). Pro jeho masivnost se vlivem změn vlhkosti jeho objem mění a s ním i příčné a nárožní spoje, proto rozměrové výkyvy nejsou závadou, ale nejsou tak markantní jako u trámů. Také estetický tvarových a objemových změn, nelze (s přihlédnutím na vliv praskání a sesychánní trámů v roubenkách) definujte jako závadu, vyjma nedostatečného kotvení, anebo změny v materiálech způsobujících roztržení a borcení jednotlivých dílů nesplňujících konečný účel dřevěného obkladu. 
Ve fázi návrhu členění ploch jsou příčné spoje minimalizovány na nejnižší možný počet a určena jejich optimální poloha. Tento způsob přípravy montáž zjednoduší a výrazmě zkrátí její čas. Péra jsou vždy egalizována broušením z důvodu požadavků na přesnost jejich tloušťky. Drásáním dřevěného obkladu je míněno vždy jen struktůrování největších pohledových ploch. Nadstandardní rozměry objektů, jakož i další prvky a situace výše nezmíněné se řeší na základě projektu, nebo obhlídky stavby. Nákližky rybinových rohů roubeného obkladu jsou lepené vodostálým lepidlem z více menších kusů. Maximální plocha jednotlivého kusu nesmí přesáhnout 35 cm2 čela ozubů.

Dřevěný obklad

Prohlédněte si fotografie detailu naší technologie dřevěného obkladu, která je od pravých roubenek k nerozeznání. Jak probíhá montáž dřevěného obkladu si můžete prohlédnout ve videogalerii.  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat Jaroslav Tošenovský 724 259 620, Jiří Lukeš 724 259 621 nebo nám pošlete dále uvedený poptávkový formulář.
Nabízíme možnost spolupráce při realizaci roubeného obkladu pro tesaře a montážníky. Kontaktujte nás na čísle 724 259 621 Jiří Lukeš.

Dřevěné obklady
Dřevěné obklady
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad