602 602 299, 724 259 620

info@roubenyobklad.cz

Zrubový obklad

Nacenění

Jelikož se nejedná o konvenční systém obkladu palubkami z důvodu usnadnění manipulace přepravy a montáže a tím že materiál je natolik masívní, že by průřez znamenal zbytečnou ztrátu, dodáváme roubený obklad ve formě stavebnice na míru s délkovými nadměrky.

Z tohoto vychází i způsob výpočtu ceny, kdy na základě hrubého zaměření nebo projektu a zadání (zpravidla zmínka o tloušťce izolace) rozkreslíme plochy a jednotlivé díly tak, aby počet příčných spojů byl minimální a v optimálním prostřídání. Stejným způsobem se určuje cena ostění a ostatních dokončovacích prvků. Tento přístup šetří materiál, čas a eliminuje chyby při montáži. Rozpis prvků a kladecí plán montáže je pak přiložen k dodacímu listu.

Pro přesné stanovení ceny Roubeného obkladu je nutné znát:

  • rozměry obkládaných stěn (délka a výška)
  • počet rohů stavby kde bude obklad spojen rybinovým spojem
  • rozměry stavebních otvorů (oken, dveří, případně revizní otvory pro ostatní přívody)
  • v případě požadavků na výrobu štítu, potřebujeme znát způsob jeho kladení a polohu plochy (je-li štít v ploše stěny, zatlačený nebo vystouplý vůči ní)
  • odstín nátěru

Pro stanovení ceny montáže je potřebujeme tyto informace:

  • adresa realizace
  • přístup ke stavbě
  • způsob kotvení materiálu konstrukce stěn
  • tloušťka požadované izolace
  • dostupnost lešení (je-li možno použít lešení ostatních řemesel na stavbě)

Až na zákadě těchto faktorů jsme schopni určit přesnou cenu. Pokud je požadována montáž dojedeme na místo realizace, zaměříme a upřesníme provedení. V případě že si zákazník provádí montáž sám, anebo s pomocí místních truhlářů či tesařů je samozřejmostí proškolení k montáži.