724 259 620, 724 259 621

info@roubenyobklad.cz

Kotvení dřevěných fasadních palubek

Kotvení dřevěných fasadních palubek

Fasadní palubky je možno kotvit k podkladu buď viditelnými spojovacími materiály anebo použít spoj který není viditelný. Viditelnými kotvícími prvky fasádních palubek bývají vruty nebo hřebíky. Tyto materiály musí mít vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům jinak mohou způsobovat nežádoucí zabarvení palubkových fasád způsobené korozí. U hřebíků a vrutů závisí hloubka zasahování na tloušťce připojovaného obkladu. Jako tesařské pravidlo platí: délka hřebíku musí být nejméně trojnásobkem tloušťky připojované dřevěné fasádní palubky. Hlava spojovacího prostředku nesmí z povrchu dřev fasády vyčnívat ani nesmí být zaražena/zašroubována hlouběji. Sponky se doporučují pouze pro neviditelné připevnění. Přiznané kotvící prvky na dřevěných fasádních palubkách ovlivňují vzhled celé fasády, musí tedy splňovat i estetické požadavky. To znamená že musí být montovány v úhledných liniích, nebo rytmicky prohozené.

Dřevěné fasádní palubky

Neviditelné, skryté spoje dřevěné fasádní palubky mohou být rovněž považovány hřebíky a vruty, ale patří k nim i sponky a pomocné plíšky, používané především u tenkých profilů, kde fasádní palubka nemá dost materiálu pro pevné kotvení. Tesařské pravidlo pro kotvení fasádní dřevěné palubky je, že v interiéru se dřevěná palubka kotví do drážky a na fasádě se příbíjí do péra.

Vloženo: 01.11.2019
Dřevěné fasádní palubky
Fasádní dřevěné obklady
Fasádní dřevěné obklady